Automatisk utskrift med Google Chrome

Vi viser deg hvordan du kan få automatisk utskrift av nye bestillinger i Preoday. Denne funksjonen kan aktiveres under ‘Innstillinger‘ som vises når du klikker på restaurant navnet i ‘ordreskjermen‘. Når funksjonen er aktivert vil Preoday automatisk prøve å skrive ut alle nye bestillinger. Med noen mindre modifikasjoner i Googles nettleser Chrome kan du fjerne popup vinduet som normalt dukker opp når man klikker på ‘skriv ut‘ knappen.

 1. Last ned og installer Google Chrome her: https://www.google.com/chrome/
 2. Gå til orders.preoday.com og velg en ordre som du skriver ut.
 3. Velg riktig printer klikk på ‘flere innstillinger‘. Her endrer du papirtype – normalt er det 72X kvittering.
 4. Så kan du endre på margene ved å velge ‘Marger’ > ‘Tilpasset’. Skriv ut en test bestilling.
 5. Sjekk at alle innstillinger er riktig satt opp før du går videre.
 6. Kopier ‘Chrome’ snarveien som ligger på skrivebordet slik at du har to snarveier. Endre navn på den nye snarveien til ‘Preoday’.
 7. Høyreklikk på Chrome snarveien som heter ‘Preoday’ og velg ‘Egenskaper
 8. Klikk på ‘Snarvei‘ fanen og legg til følgende: –app=https://orders.preoday.com –kiosk-printing –disable-gdi-text-printing
 9. Eksempel: «C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe» –app=https://orders.preoday.com –kiosk-printing –disable-gdi-text-printing
 10. Klikk ‘Bruk‘ og ‘ok‘. Åpne opp den nye snarveien. Den skal nå starte i fullskjermmodus og direkte gå til ordreskjermen.
 11. Prøver å skriv ut en ordre, så vil du se at forhåndsvisningen vises raskt på skjermen før den forsvinner og skriver ut.
 12. For å aktivere auto-print: klikk på restaurantnavnet øverst til høyre og velg ‘Innstillinger‘. Under avanserte innstillinger krysser du av for ‘Auto Accept Pending Orders‘ og ‘Auto Print Accepted Orders‘.

Ekstra: Dersom dere i ettertid trenger å endre på printer innstillinger må dere lukke den nye snarveien og åpne standard Chrome snarveien. Gå så til orders.preoday.com og velg en ordre som dere skriver ut. Dere får nå opp siden med printer innstillinger og kan redigere disse etter behov. Når alt er korrekt så lukker dere ‘Chrome’ snarveien og åpner opp ‘Preoday’ snarveien.

Link til kunnskaps-base: https://help.qikserve.com/knowledge/set-up-a-printer-on-google-chrome